O Projekcie
elo
Wojtek Doroszuk El Dorado Zurich / Kraków 2006

Wystawy Dzieci Trzeciej Kultury

Dziećmi Trzeciej Kultury nazywano osoby, które z racji np. dalekich podróży, wychowywane w egzotycznych warunkach, kształtowały swoją osobowość na styku kultury rodziców i kultury miejscowej – płynnie łącząc elementy obu a jednocześnie nie identyfikując się jedynie z którąś z nich.
Dzieci Trzeciej Kultury miały radykalnie inne doświadczenia społeczno-kulturowe niż ich rodzice.
I cóż nagle się stało?
Otóż wszyscy stajemy się powoli Dziećmi Trzeciej Kultury. Cytując Roberta Jay Liftona:
„Stajemy się płynni i wielokierunkowi. Bez uświadamiania sobie tego, zaczynamy wytwarzać poczucie samodostosowania do niepokoju i płynności naszego czasu. Ten sposób bycia różnym radykalnie w stosunku do naszej przeszłości umożliwia nam zaangażowanie się, ciągłe eksploracje i osobiste doświadczenia.”
Nasza tożsamość zaczęła w coraz większym stopniu rodzić się dzięki autokreacji, samodzielnym wyborze wzoru życia i wartości jakimi się kierujemy. Jesteśmy Dziećmi Trzeciej Kultury jako dzieci wychowane na amerykańskich kreskówkach i globalnych mediach unifikujących naszą pop-kulturę. Jesteśmy dziećmi Trzeciej Kultury jako osoby dorastające w kompletnie odmienionym świecie polityki i gospodarki - wobec świata naszych rodziców. Wartości respektowane przez naszych rodziców i dziadków często nie przystają do naszych warunków. Nie dlatego, że je negujemy czy krytykujemy tylko dlatego, że np. technologie, którymi się posługujemy zmieniły pewne fragmenty rzeczywistości.
Dokonujemy swobodnego montażu między dziedziczonym a zastanym. Między tym co mamy we krwi a tym czego musimy się nauczyć by przetrwać. To od nas zależy, które elementy staną się wiodącymi a które odrzucimy. Może napawać nas smutkiem powolna utrata korzeni, jasnego przypisania i chóralnie wyznawanych zasad. To, co przed nami, jest wbrew pozorom trudniejsze i budzi w nas ciągły niepokój. Ponieważ nie zawsze wiemy czy nasze zachowania są oczywiste i słuszne. Jednak nagrodą za taką postawę jest radość bezpośredniego poznania, bycie częścią wielu miejsc. Na które możemy wpływać i dalej je przekształcać!!!!!!!!!!!!
Dzieci Trzeciej Kultury mają pewne właściwości, które dla nas właśnie stały się podstawą poznawania świata:
mobilność
otwartość na innych
ciekawość.
Dawniej były to cechy odkrywców, eksploratorów, adrenalinowych bohaterów.
Teraz jest to nasza cecha, która pozwala odnaleźć się w świecie zmian i wielokulturowości.
Monika Weychert Waluszko

Children of the Third Culture Exhibition
„Children of the Third Culture” is a term describing people who due to travelling or being brought up abroad have developed a personality sharing the characteristics of the culture of their parents and the local culture.
The children of the third culture have experienced a world differently than their parents.
Nowadays, we all are becoming similar to those children of the third culture. We become fluid and multi-directional. We adjust to the anxiety, to the non-linear character of reality and time. Our identity relies increasingly on auto-creation and individual choices of values.
We’ve been brought up on American cartoons and global news unifying our pop-culture. We grew up in an environment of rapid changes in politics and economy. The values respected by our parents and grandparents can’t be easily adjusted to the new reality. We aren’t really that critical towards the old values and judgments – they simply are difficult to apply now, as – for one reason – the technologies of today have altered fragments of our reality.
We make choices between what we inherit and what we face. Between what we were told and what we have to learn in order to survive.
We need to be open, curious and explore new options. Once these were the characteristics of explorers, pioneers, adrenaline heroes. Now it is becoming our common characteristic, which helps us find ourselves in the world of changes and multiculturalism.
Monika Weychert Waluszko

posp
Wojtek Doroszuk El Dorado Zurich / Kraków 2006

Trzy wystawy - jedno spotkanie

Zaczęło sie od zwyczajnego spotkania podczas wystawy UND w Karlsruhe: Galeria dla…(Toruń), Ikoon. Art (Warszawa), Labor K (Bazylea), C Studio (Bazylea).
Od razu poczuliśmy wspólnotę i chęć wspólnej pracy.
nasza wspólnota jednak nie była oparta na przynależności do osławionej artystycznej międzynarodówki.
Była raczej oparta na wspólnych obawach wobec świata, na kłopotach, które podobnie nas dopadają. Mimo, że pochodzimy jakby z innych światów…

Po powrocie do kraju zrodził się pomysł
pokazania naszym szwajcarskim kolegom Polski a Polsce ich twórczości.

W grę wchodziły nasze miasta: Toruń i Warszawa oraz także uczestnictwo w pewnym projekcie w Gdańsku.

Powstały trzy autonomiczne projekty.
Każdy skoncentrowany na innym wymiarze naszej "wspólnej polsko-szwajcarskiej tożsamości".

Three exhibitions – one meeting
Our first meeting was during the UND exhibition in Karlsruhe: Dla…Gallery (Torun), Ikoon. Art (Warsaw), Labor K (Basel), C Studio (Basel).
Our feeling of mutual understanding was based on shared anxieties towards the today’s world, on similar problems, which touch us even though we come from different backgrounds.
After the German meeting an idea arose to show the Swiss artists the Polish reality and to present their work here. We decided upon exhibiting the works in our home cities, Torun and Warsaw, and inviting the Swiss artists to a Gdansk project on patriotism.
Three autonomous projects arose. Each with a distinct theme relating to aspects of the Polish and Swiss identity.

sobota, 25 listopada 2006
Gdańsk, Wyspa Progress
wystawa "Patriotyzm jutra"

artyści:
Ron Sluik, Ryszard Górecki, Galeria Rusz, Lukasz Gronowski, Twożywo, Grzegorz Klaman, Juan Pedro Fabra Guemberena, Laurie Haycock Makela, Saskia Edens, Labor P: Hansjörg Köfler, Isabel Rohner, Irene Maag, C Studio: Eva Staehle, Bruno Steiner, Haimo Ganz, Martin Blum, Simone Fuchs, Daniel Brefin, Wlodko Kaufman, REP (Revolutionary Experimental Space), Martin Krenn, Maksim Osipov, Valzhyna Mort, Artur Klinov, Dirk Pleyer, Wolf Kahlen, Joachim Roth, Kay Michalak, Johannes Tolk, Piero Glina, Kis Varsó (Little Warsaw), Zsolt Keserue, Zopán Nagy

kuratorzy:
Agata Chinowska, Marta Moraczewska, Renata Rusnak, Monika Weychert Waluszko z pomocą Olgi Peczyńskiej

PATRIOTISM TOMORROW is a phrase which serves as the title for the recently devised program of the Polish Ministry of Culture and National Heritage. This slogan has inspired us to create an exhibition of contemporary art, which would ask questions about its implications, as this very phrase touches upon several crucial contemporary problems.

Our lives are stretched between two phantasmic ideas. The first of these is the idea of the future, which fascinates us, and which we envisage basing on scientific prognoses as well as on our individual fantasies and expectations. These visions of the future are often greatly misleading; this was the case with the predictions for the year 2000 (for our generation, this meant the dissolution of a myth connected with the coming of great changes brought about by the coming of the new millennium).

The second phantasmic idea is historical truth. History, as we know, is – similarly – just a model of events. The more we protect historical memory and the feelings of pride and continuity it brings, the more distorted this model becomes. The desire to be reminded only of praiseworthy or otherwise positive moments in history makes us push the less pleasant historical facts outside the area of common memory.

Thus, PATRIOTISM TOMORROW sounds as if it consisted of two question marks. These questions and doubts concern chiefly the observed decline of the national state, which springs from several factors such as globalisation, the increasingly multicultural character of societies and the polarisation of human attitudes increasing together with the level of education, and, finally, the expanding scope of information – or disinformation – available through the media (while, earlier, the fear of the unknown has served as an integrating factor).

Due to the above determinants, the meaning of the term “patriotism” should perhaps drift into the sphere of ideas which are constantly negotiated and renegotiated by society; drift from the sphere of the nation-based state to the sphere of the civil society. Especially if we consider that “patriotism”, understood literally as “love of one’s homeland”, unquestionably belongs also to the sphere of human feelings and involves an emotional dimension – something difficult to systematize or evaluate.

The exhibition serves as an opportunity to attempt a synchronic view at the diverse shades of patriotism across Europe, which together create a net of connections and evolutions of a single term. What we aim to show is the similarities and differences between these varieties of “patriotism” and the fact that the term itself is continuously subject to diverse subversions.
The exhibition aims at showing not only the diversity of attitudes, but also – perhaps more importantly – the impossibility of evaluating various approaches against each other, as they all are deeply rooted in the geopolitical and historical conditions.

Monika Weychert Waluszko

strona projektu
http://patriotism.wikidot.com

poniedziałek, 27 listopada 2006
wtorek, 28 listopada 2006
Toruń, Galeria dla…
wystawa "Rozbij Szwajcarski Bank"

27 listopada: Szwajcarzy zwiedzają Toruń (Toruń Aktyw), otwarcie wystawy polskich artystów: "Rozbij Szwajcarski Bank", performance Labor P „Two Together“

28 listopada: obiad publiczny dla mieszkańców Torunia wydany na Rynku Staromiejskim przez Szwajcarskich artystów, inne interwencje w wystawę "Rozbij Szwajcarski Bank",
wspólny wieczór w klubie nrd m.in. pokazy dokumentacji i… muzyka.

artyści:
Saskia Edens, Labor P: Hansjörg Köfler, Isabel Rohner, Irene Maag, C Studio: Eva Staehle, Bruno Steiner, Haimo Ganz, Martin Blum, Simone Fuchs, Daniel Brefin, Tomasz Cebo, Jacek Chmielewski,
Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Wojciech Doroszuk, Galeria Rusz, Romuald Wicza Pokojski, Dominik Smużny, Wiesław Smużny, Ola Sojak Borodo

kuratorzy:
Tomasz Cebo, z pomocą Moniki Weychert Waluszko

strona projektu
http://getswissbank.wikidot.com
jesteś na tej stronie!!!!!!!!

1-3 grudnia 2006
Warszawa
wystawa „Arm in Arm“
Projekt ma za zadanie skonfrontowanie artystycznych kolektywów ze
Szwajcarii i Polski. Poruszymy pytania, które nurtują zarówno samych
artystów jak i kuratorów czy krytyków sztuki. Dlaczego artyści łączą się w
grupy? Jak tworzyć wspólnotę mając często odmienne poglądy artystyczne? Co
łączy a co dzieli artystów? Kiedy artyści pracują razem a kiedy osobno? Jak
artyści wpływają na siebie wzajemnie?
Odpowiedzią na te i inne pytania będą prezentacje twórczości artystów z
związanych z kolektywami artystycznymi. Projekty indywidualne, akcje i
prace grupowe. Bedzie można zobaczyć rozne formy aktywnosci artystycznej:
rzeźbę, instalacje, malarstwo, video i performance. Planujemy konfrontacje
pomiędzy szwajcarskimi a polskimi artystami, akcje wspólne, performance,
pokazy filmów video.

artyści: Labor P, C Studio, Kolektyw Ikoon Art

kuratorzy:
Ikoon Art, z pomocą Moniki Weychert Waluszko

strona projektu

ARM IN ARM

Artistic collectives – The future of nations

Exhibition of artistic collectives from Switzerland and Poland.

Location: Space for the project rented in the center of Warsaw. Area of 150 sqm.
Duration: 27 Nov. - 4 Dec. 2006. Preparation: 27 - 30 Nov. 8-10: exhibition and actions, 11: dissasembly)
Opening: Friday, 1 Dec. Exhibition and interventions: 1 Dec. - 3. Dec.
Organization: Ikoon Collective, www.ikoon.art.pl, lp.tsop|nooki#lp.tsop|nooki, (+48) 501 495 583
Exhibition curators: Kolektyw Ikoon, cooperation: Monika Weychert Waluszko

Project Description
The Project aims to confront artistic collectives from Switzerland and Poland. We will ask questions that bother both artist, curators and art critics.
Why do artist join groups? How to create a community often having distinct artistic views? What connects and what separates artist? When do artist work together and when on their own? What influence do artist have on each other? How does artistic collective from Western Europe work and how from the countries of the former Eastern Bloc?

To answer these and other questions artists from different kinds of collectives will exhibit their works. They will present individual and group projects. One will see different forms of activity: sculpture, installations, paintings, videos and performances. We are planning confrontations between Swiss and Polish artists, collective performances, collective cooking and eating, video shows, talks…

Swiss artists invited to participate:
Labor P: Mirzlekid alias Hansjörg Köfler, Isabel Rohner, Saskia Edens, Irene Maag
cStudio, Basel: Bruno Steiner, Haimo Ganz and Martin Blum, Simone Fuchs, Eva Staehle and Daniel Brefin

Polish Artists:
Kolektyw Ikoon: Paweł Bownik, Tomasz Cichowski, Łukasz Gronowski, Maja Kaszkur, Jacek Kołodziejski, Anna Łoskiweicz, Łukasz Smudziński

Program of Swiss artists during exhibition „Arm in Arm“
Kolektyw Ikoon, Warsaw, 1. - 3. December 2006

Mirzlekid
alias Hansjörg Köfler Performance „Plastic Aura“, during opening on Dec. 1.
Duration one hour.
Material needed: 400 plastic see-through cups, 2-3 dl

Bruno Steiner Paintings on Wood.
Space: 5 m wall.

Saskia Edens Large Scale Photograph with Video Projection
Space needed: 3 m wall, shaded wall, 2 m free space in front of wall, Photo hangs from ceiling
Material: DVD Player, Video Projector

Eva Staehle Oil Paintings
Space: 5 m wall

Daniel Brefin Video Screening sessions; Videos in Videotheque/Lounge
Space: Dark corner/room for projection
Material: DVD Player, Video Projector

Haimo Ganz, Martin Blum
Vacuum Cleaner Installation „Omega“
Space: on stand, around 2 x 2 m space
Vacuum Cleaner Performance „Torpedo“ during opening
Space: 4 x 4 m open space
Material: Ceiling mounting (20 kg)

Simone Paintings, Prints
Space: 5 m wall

Isabel Rohner Documentation of Performance Works in Lounge
4 photographs
Space: 3 m wall

Irene Maag Documentation of Performance Works in Lounge
Public Artist’s Talk

Labor P Documentation of Performance Works in Lounge

For all artists: Videotheque (with Polish Videos)/Documentation Lounge
Space: 5 x 5 m space
Material: 2 DVD Player, 2 Video Monitors, Sofa, Table etc.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.